คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม01_008

คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

….ผมมาถึงวันนี้ได้เพราะการศึกษามีส่วนมาก ทำให้มีเครื่องมือในการคิด  มีความรู้    ความสามารถ ผมมีเพื่อนหลายคนที่เรียนเก่งกว่าผม แต่ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ เพราะฐานะครอบครัวไม่เอื้ออำนวย เขาก็จมหายไป ผมก็เลยคิดว่า      เมื่อเรามีความพร้อม เราให้สิ่งนี้แก่ผู้ขาดโอกาสก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ก็เลยคิดต่อไปว่าน่าจะเอาเงินของเราส่วนหนึ่งมาช่วยเด็ก ผมก็คิดโครงการของผมว่า ผมไม่ใช่ให้ทุนการศึกษาอย่างเดียว ผมต้องการสร้างผู้นำมากกว่า คือ  ผมไม่ต้องการเด็กที่เรียนเก่งที่สุด ขอแค่ปานกลางขึ้นไป แต่เด็กคนนี้ต้องตั้งใจ ต้องมีความคิดดีเราค้นหาลักษณะผู้นำในตัวเขา   ต่อจากนั้นก็คัดเลือกมา เราให้การดูแลทั้งค่าเรียน ค่าใช้จ่าย   ค่าครองชีพ  ค่ารักษาพยาบาล เราให้ทุกอย่าง เขาไม่ต้องเป็นห่วงเลย แต่ในระหว่างที่ผมให้ทุน เด็กก็ต้องเป็นคนดีประพฤติดี ตั้งใจเรียน ถ้าไม่เป็นไปตามนั้น ผมมีสิทธิ์พร้อมที่จะยุติเมื่อไหร่ก็ได้และเปลี่ยนคนที่มีความพร้อมมากกว่า…”

ส่วนหนึ่งจากคำปรารภของประธานกรรมการมูลนิธิ ที่แสดงถึงความตั้งใจและเจตนารมณ์ อันได้ส่งผลต่อการจัดตั้งมูลนิธิดำรงชัยธรรม จนกระทั่งเกิดโครงการมอบทุนการศึกษา

tree-1

ไม่ใช่แค่ให้ โตได้ แต่อยากให้ โตดี

ไม่ใช่แค่ให้ โตได้ แต่อยากให้ โตดี

จากต้นกล้าต้นเล็กๆ ที่ได้รับการเอาใจใส่ ดูแล รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยบำรุงรากและลำต้นให้แข็งแกร่ง ใส่วิตามิน ปลูกฝังความเป็นผู้นำ ให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปได้…

บัดนี้เหล่าต้นกล้าได้ เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ที่พร้อมจะแผ่กิ่งก้านสาขา ผลิดอก ออกผล สร้างชีวิตสมดุลให้กับธรรมชาติ

กิจกรรมล่าสุด

นอกเหนือจากการมอบทุนการศึกษาแล้ว ทางมูลนิธิได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้้กับนักเรียนทุน เพื่อเสริมความรู้ และทักษะที่จำเป็นให้แก่นักเรียนทุน ในแง่การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เน้นการรู้จักตนเอง การปรับตัว เรียนรู้ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาของวัยรุ่น

ดูทั้งหมด