งานมอบทุน

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต โดยกิจกรรมจะกำหนดขึ้นหลังการคัดเลือกนักเรียนทุนเสร็จสิ้นในแต่ละปี  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรุ่นใหม่ในแต่ละปี  จะได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นนักเรียนทุน เพื่อช่วยให้นักเรียนทุนสามารถปฏิบัติตน ใช้สิทธิการเป็นนักเรียนทุนได้อย่างถูกต้องและมีความสุขตลอดระยะเวลาการรับทุนจนจบการศึกษา อีกทั้งมีโอกาสได้พบปะ รับโอวาท จากผู้ให้ทุนโดยตรง คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม (ประธานกรรมการมูลนิธิ) หรือผู้แทน และรุ่นพี่นักเรียนทุน พี่บัณฑิตทุน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเป็นนักเรียนทุนที่ดีต่อไป ดังปรัชญาการมอบทุนที่มอบให้กับนักเรียนทุนทุกคน คือ

‘ไม่ใช่แค่ให้โตได้ แต่อยากให้โตดี’    (งานมอบทุน จะมีการจัดขึ้นตามแต่นโยบายของแต่ละปี

งานรวมพลคนโตดี

ในแต่ละปีการศึกษา มูลนิธิดำรงชัยธรรมมีนักเรียนทุนที่จบการศึกษาเป็นบัณฑิตทุนฯ ตามสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ  มูลนิธิจึงได้กำหนดให้มีการจัดงานรวมพลคนโตดีขึ้นในเดือนกรกฎาคมของทุกปี เพื่อสร้างโอกาสในการร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุนที่จบการศึกษาตามเป้าประสงค์การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอย่างพร้อมเพรียง

โดยตั้งแต่ปี 2557 ชมรมบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม ที่ก่อตั้งจากการรวมตัวของบัณฑิตทุนที่จบการศึกษาในแต่ละปีนั้น  ได้เสนอสืบทอดจัดงานรวมพลคนโตดีด้วยตนเอง  โดยรวมน้องนักเรียนทุนที่เพิ่งจบการศึกษาเป็นบัณฑิตทุนเข้าร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ให้ทุน รับโอวาท และพบปะอย่างใกล้ชิดกับผู้มอบทุน คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม (ประธานกรรมการมูลนิธิ) และคณะกรรมการมูลนิธิทุกท่าน  เป็นงานที่สร้างความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ให้และผู้รับที่ได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ต่อไปตามเจตนารมณ์การมอบทุนการศึกษาของคุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม

งานทำบุญประจำปี

วันที่ 24 กันยายน 2541 เป็นวันก่อตั้งมูลนิธิดำรงชัยธรรม  ซึ่งเป็นที่มาของการกำหนดให้ *วันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันจัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปีของมูลนิธิดำรงชัยธรรม  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่องค์กร ผู้บริหาร นักเรียนทุน บัณฑิตทุน ตลอดจนพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง   โดยปัจจุบัน วันทำบุญมูลนิธิ ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการรวมพลคนโตดีครั้งใหญ่อีกวันหนึ่งของกลุ่มบัณฑิตทุนมูลนิธิทุกรุ่นทุกคน ให้กลับมาเยี่ยมเยือนพบปะ  ทั้งนี้นอกจากการทำบุญร่วมกันแล้ว ยังเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นการรวมพลังบุญแห่งปีของชาวมูลนิธิดำรงชัยธรรมทุกคน

 

*กรณีวันที่ 24 กันยายน ตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์   มูลนิธิจะกำหนดวันที่เหมาะสมแทน