มูลนิธิดำรงชัยธรรมเพิ่มโอกาสสำหรับน้องๆ ที่สนใจ

 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 อายุไม่เกิน 21 ปี

เพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี

ในโครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 23/2567

กรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 16 กุมภาพันธ์ 2567

สามารถส่งใบสมัครได้ทั้งช่องทางไปรษณีย์ หรือช่องทางออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์

♦ ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครได้ที่ >> คู่มือการสมัคร

♦ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดโครงการทุน

♦ ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือยื่นใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่ >> ใบสมัครทุน

*** กรุณาศึกษารายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัครในคู่มือก่อนการส่งใบสมัคร****

 

ช่องทางการส่งเอกสารการสมัคร (เลือกส่งช่องทางใดช่องทางนึงเท่านั้น)

            1. ทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องรวบรวมใบสมัครและเอกสารประกอบ ข้อ 1 และ ข้อ 3 ตามที่มูลนิธิกำหนด (ไม่ต้องเย็บเล่ม) และ Flash drive ที่บันทึกไฟล์ Clip VDO ข้อ 2 ใส่ซองส่งผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มูลนิธิจะพิจารณาตัดสิทธิการรับเอกสารโดยดูจากวันที่ประทับส่งออกจากไปรษณีย์และไม่รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง  โดยส่งมายัง มูลนิธิดำรงชัยธรรม (งานรับสมัครทุน)  ชั้น 12 เลขที่ 50  อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

          2. ทางออนไลน์ ผู้สมัครต้องจัดเตรียมไฟล์ใบสมัครและเอกสารการสมัครในข้อ 1 และ ข้อ 3 เป็นไฟล์ PDF และ ไฟล์ Clip VDO ข้อ 2 ใส่ไว้ใน Folder (ชื่อ-นามสกุล สมัครทุนสร้างคนสร้างบัณฑิตรุ่น 23) ไว้ Google Drive ของตนเอง พร้อมเปิดสิทธิ์เข้าถึงทั่วไปเป็น “ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนที่มีลิงก์จะแก้ไขได้” แล้วนำลิงก์นั้นมาใส่ในช่องรับลิงก์ในหน้า “ลงทะเบียนสมัคร”  ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23.59 น.

Poster เปิดรับสมัคร ถึง 16 กพ (3)-resize

ประกาศรับสมัครหลัก 8P-06-resize
ประกาศรับสมัครหลัก 8P-07-resize
———————

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : มูลนิธิดำรงชัยธรรม
หรือโทรศัพท์ 02-669-9711, 02-669-9615  วัน จ.-ศ. ในเวลาทำการ 10.00-18.00 น.

************************

มูลนิธิฯ จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนจากใบสมัครและเอกสารประกอบข้างต้นเท่านั้น โปรดกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน (การตัดสินคัดเลือกจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

———————

#มูลนิธิดำรงชัยธรรม
#ทุนสร้างคนสร้างบัณฑิต