คุณปราโมช-200x300

คุณปราโมช รัฐวินิจ

กรรมการและผู้อำนวยการมูลนิธิ

-e1423192859343-249x300

พี่ดา (สุชาดา จันทร์เทียน)
เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนทุน
0-2669-9615
suchada.jan@damrongchaitham.com

-e1423193109214-234x300

พี่นุช (นุจรี บุญมานุช)
เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนทุน
0-2669-9616
nujaree.bun@damrongchaitham.com

-e1423191862876-243x300

พี่แกน (ภัทรานิษฐ์  เหล่าพงศ์พุฒิ)
เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนทุน
0-2669-9615
phattranis.dua@damrongchaitham.com