ตามที่ มูลนิธิดำรงชัยธรรมเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน โครงการทุนสร้างคน สร้างบันฑิต รุ่นที่ 13/2567 ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2566 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมานั้น

       บัดนี้ มูลนิธิได้ดำเนินการคัดเลือกจากเอกสารใบสมัคร จนได้รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ จำนวน 30 รายชื่อ ตามประกาศ >>> ดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสารและมีสิทธิ์รับการสัมภาษณ์ทางออนไลน์

       โดยมูลนิธิจะส่งจดหมายแจ้งผลและนัดหมายกำหนดการสัมภาษณ์ทาง E-mail ของผู้สมัคร เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป
25032024124011-0001-resize

25032024124011-0002-resize