น.ส.วิลาวัณย์ สายสุวรรณ (เมย์)
บัณฑิตทุน มูลนิธิดำรงชัยธรรม รุ่นที่ 10/2554
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
ปัจจุบัน  พยาบาลวิชาชีพ ด้านการสอน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
ศึกษาปริญญาโท สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยามหิดล

 

เมื่อนึกถึงตนเองในอดีตที่ผ่านมา  จะมีวันนี้ไม่ได้เลย  หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคุณพ่อไพบูลย์  มูลนิธิดำรงชัยธรรม  ซึ่งให้มากกว่าการศึกษาคือ  ความรัก  ความผูกพัน  ห่วงใย  ใส่ใจกันค่ะ  ถึงแม้ช่วงเวลานี้ยังไม่ได้มีโอกาสได้ตอบแทนพระคุณได้มากมาย  แต่ดิฉันจะพยายามทำตัวเองให้มีประโยชน์  ตอบแทนสังคม  หยิบยื่นโอกาสให้ผู้อื่นต่อไป ตามความตั้งใจของคุณพ่อไพบูลย์ค่ะ

ถ้าพูดถึงอาชีพที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นตั้งแต่เด็ก ที่คิดวาดฝันไว้มาตลอด  คือ พยาบาล  ประทับใจมากเมื่อตอนเด็ก ไปเฝ้าไข้คุณตาที่ป่วยนอนโรงพยาบาล  ได้เห็นคุณพยาบาล ใส่ชุดขาว  สวย  สะอาดตา  พูดจาดี  ดูแลคุณตาดีมาก  จนคุณตาอาการดีขึ้นมาก  ตั้งแต่นั้นดิฉันก็ตั้งเป้าหมายว่า  ดิฉันจะต้องเป็นพยาบาลให้ได้  ทำให้มีมานะ  และตั้งใจเรียนในสายสามัญ  สายวิทยาศาสตร์  ในขณะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เกิดช่วงวิกฤติขึ้นในครอบครัว  พ่อล้มป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีก  ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  เศรษฐกิจครอบครัวแย่ลง  ภาระทุกอย่างตกอยู่กับแม่  ดิฉันรู้สึกเครียดและกังวลเป็นอย่างมาก  เคยล้มเลิกความตั้งใจว่าจะไม่เรียนต่อสายสามัญ คงจะไม่ได้เป็นพยาบาลตามที่ฝันแล้ว เพราะอยากไปเรียนสายอาชีพ  จะได้จบเร็วๆ ช่วยแม่ทำงานหาเงินมาดูแลพ่อ  แต่สุดท้ายข่าวดีก็มาสู่ดิฉันและครอบครัว  ดิฉันได้รับเลือกให้เป็นเด็กนักเรียนทุน  และมีโอกาสได้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษา  พ่อกับแม่คือแรงบันดาลใจ  และเป็นกำลังใจให้ฉันตลอดมา  ไม่ว่าดิฉันจะท้อแท้หรือพบเจอกับอุปสรรค  หรือความยากลำบากเพียงใด  ดิฉันสามารถผ่านมาได้ในทุกๆ ครั้ง เช่นเดียวกับการสอบเข้าเรียนพยาบาล  ดิฉันสอบติด และเรียนจนจบพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับ 1 นั่นคือความภาคภูมิใจที่ดิฉันมี  ขอบพระคุณมูลนิธิดำรงชัยธรรมที่มอบทุนการศึกษาให้เรียนจนจบตามความฝัน  และขอบคุณพี่น้องชาวมูลนิธิที่คอยดูแลและเป็นกำลังใจให้โดยตลอด

 

1                    วันไหว้ครู

2        จบหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ทางการสอน จากท่านผู้อำนวยการ วิยะดา รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

4      ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว นครไทย

3

ในขณะที่เรียนจบพยาบาลแล้ว  ดิฉันเห็นประกาศรับสมัครอาจารย์พยาบาล  จึงมีความคิดผุดขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งว่า  จะดีกว่าใหม่ถ้าฉันได้เป็นคุณครูพยาบาล  และก็ได้จริงๆ อย่างที่ตั้งใจ  ดิฉันได้ปฏิบัติงานสอน  สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จ.พิษณุโลก  ปฏิบัติงานด้านการสอนต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี  มีความสุข  และสนุกกับงานที่ได้รับมากค่ะ  เหมือนทำงานได้โชค 2 ชั้น  ชั้นที่ 1 ภารกิจยิ่งใหญ่  คือการสอนให้นักศึกษาเป็นพยาบาลทั้งร่างกายและจิตใจ  มีจิตใจที่เมตตา  ดิฉันรักในอาชีพและมีความสุขในการดูแล  สอนนักศึกษา  ให้มีความรู้  มีทักษะในการพยาบาล  และจบไปเป็นพยาบาลที่ดี  โชคชั้นที่ 2 คือ เมื่อเป็นพยาบาลที่ดีแล้ว  เกิดการพยาบาลที่มีคุณภาพ  ส่งต่อถึงผู้ป่วย  ให้การดูแลผู้ป่วยเสมือนญาติตนเอง  ผู้ป่วยหายเร็ว  กลับบ้านได้ไว  เนื่องจากนักศึกษาพยาบาลมีส่วนช่วย  คุณครูพยาบาลก็ดีใจ

สำหรับอาชีพคุณครูพยาบาลหรืออาจารย์พยาบาล  การศึกษาไม่ได้อยู่แค่ระดับปริญญาตรีเท่านั้น  ปัจจุบันดิฉันได้รับทุนการศึกษาจากวิทยาลัยฯ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยามหิดล  ดิฉันคิดว่าในการเรียนปริญญาโทนี้ต้องใช้ความมานะและอดทนเป็นอย่างมาก  และจะพยายามทำให้ดีที่สุดคะ

สุดท้ายขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนที่กำลังทำตามความฝันของตัวเอง ไม่ว่าชีวิตจะเจอปัญหา  อุปสรรค  เข้ามามากน้อยเพียงใด  ขอให้ทุกคนคิดว่าปัญหาเหล่านั้นคือความท้าท้าย  คือแรงผลักดันให้ชีวิตเราดีขึ้น  จงอย่าท้อแท้และข้ามผ่านมันมาให้เร็วที่สุด “ล้มก็ลุกให้ได้ ลุกให้เร็ว สู้ไปด้วยกันนะคะ …..พี่น้อง”