หลายปีที่ผ่านมา…มูลนิธิดำรงชัยธรรม ได้ส่งเสริมเเละสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กจำนวนหลายร้อยคน ในชื่อทุน สร้างคน สร้างบัณฑิต” ภายใต้เจตนารมณ์ของคุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ฯ ที่ว่า…“ไม่ใช่เเค่ให้โตได้เเต่อยากให้โตดี” จนถึงปัจจุบันทางมูลนิธิดำรงชัยธรรมได้มีส่วนในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมากถึง 471 คนด้วยกัน

       เพื่อเป็นการเผยแพร่ความสำเร็จในการสร้างคน สร้างบัณฑิตของทางมูลนิธิดำรงชัยธรรมว่า…เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างให้บัณฑิตให้โตได้ และสอนให้บัณฑิตโตดีได้อย่างไร

       สำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ จึงขอเสนอบัณฑิตโตดี ที่นำเจตนารมณ์ของทางมูลนิธิ ฯ ไปสานต่อเเละสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย

นั่นก็คือ


ดร.เอก หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวิทย์ ไชยสุ 

“นักถ่ายทอดองค์ความรู้ ยิ่งให้ยิ่งได้”

นักเรียนทุนรุ่นที่ 7/48 บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/51


ทำความรู้จักกับบัณฑิต

กกกหนุ่มน้อยหน้ามนต์ คนน่ารัก จากอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม ในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลังจากนั้นได้รับทุน NPUST ในระดับปริญญาโท และทุน Taiwan ICDF ในระดับปริญญาเอกที่ไต้หวัน ในสาขา Food Biotechnology, Department of Tropical Agriculture and International Cooperation, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), Taiwan

บัณฑิตโตดีอย่างไรในปัจจุบัน

กกกหลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะ ดร.เอกได้เผยแพร่องค์ความรู้ในสื่อต่าง ๆ มากมายในฐานะนักถ่ายทอดองค์ความรู้ จริง ๆ แล้ว ดร.เอกมีความสามารถหลายด้าน ทั้งด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านวิทยาศาสตร์และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยความสามารถที่มี ดร.เอกได้นำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มาผนวกเข้าด้วยกันได้อย่างน่าประหลาดใจ เกิดเป็นองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่สู่นักเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

กกกปัจจุบัน ดร. เอก เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่ง ดร.เอกได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นำ และ Young Talent ตัวแทนของสถาบัน ฯ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศในโครงการ Connext ED School Partner ภายใต้โครงการประชารัฐ ปี 2559 – 2562 เฟสที่ 1 และ 2 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย

กกกโดย ดร.เอกเล่าว่า “ภารกิจที่ได้รับนี้ เป็นการไปช่วยโรงเรียนเขียนโครงการเสนอ ลงพื้นที่ติดตาม และสรุปผล ส่งต่อการพัฒนาเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีและคนเก่งอย่างยั่งยืนสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต

กกกอีกทั้งยังเป็นตัวแทนของประเทศไทยในนามศิษย์เก่า National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), Taiwan ประสานงานด้านนวัตกรรมการเกษตรระหว่างรัฐบาลไทย และไต้หวัน รวมถึงแนวทางการศึกษาต่อไต้หวันของบุคลากรไทยผ่านทางสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก)

จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่ามูลนิธิดำรงชัยธรรมสามารถสร้างบัณฑิตที่จบการศึกษามานั้น ให้เป็นบัณฑิตที่โตดีได้จริง ๆ

สุดท้ายนี้ขอทิ้งได้ท้ายไว้ด้วยคำพูด และบทกลอนจาก ดร.เอก หนุ่ม ดร.เอก หนุ่ม น้อยหน้ามนต์คนน่ารักของเรา

“ผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิดำรงชัยธรรม และได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดียิ่งจากพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารทุกท่าน ซึ่งเมื่อผมได้รับโอกาสนี้ ผมก็อยากส่งมอบโอกาสในลักษณะนี้ให้กับทุกคนที่สนใจด้านการศึกษา และด้านนวัตกรรมการเกษตร ทั้งในไทยและต่างประเทศครับ”

กกเมื่อครั้งนั้นเด็กน้อยได้มีโอกาส  
ระดับชาติได้รับทุนสนับสนุน
มูลนิธิดำรงชัยธรรมได้เจือจุน
เสริมสร้างคุณแด่แผ่นดินถิ่นไทยเอย
กกวันนี้เด็กน้อยได้มีชีวิต
ตามลิขิตที่ตั้งมั่นไม่เพิกเฉย
เติบโตได้และโตดีไม่ละเลย
ล้วนชมเชยสานต่อเจตนา

#สร้างคนสร้างบัณฑิต
#ไม่ใช่แค่ให้โตได้แต่อยากให้โตดี
#มูลนิธิดำรงชัยธรรม