มูลนิธิดำรงชัยธรรม   เป็นความฝันของผมอย่างหนึ่ง  ผมเกิดมาจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวย  เป็นคนชนชั้นกลาง  แต่อย่างน้อยที่สุดพ่อแม่ก็ส่งให้ผมและพี่น้องได้เรียนหนังสือ

ตอนเด็กๆ ก็คิดไว้เสมอว่า ถ้าเติบโตมา  แล้วมีเงินมีทองเพียงพอก็อยากที่จะเปิดมูลนิธิของตัวเอง  ให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ขาดโอกาส  ซึ่งก็น่าจะเป็นความสุขและความภาคภูมิใจเรื่องหนึ่งที่ผมได้ตอบแทนสังคมบ้าง

แล้ววันนี้ผมก็มีโอกาสประสบความสำเร็จ  จึงได้ก่อตั้ง  ‘มูลนิธิดำรงชัยธรรม’ ขึ้น   ผมคิดว่าการช่วยเด็กๆ ได้ดีที่สุด ก็คือ ช่วยเรื่องการศึกษา  ซึ่งน่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เขาดำรงชีวิตได้ในระยะยาว  สำหรับเด็กๆ ที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิ  ผมไม่ต้องการการตอบแทนจากใครกับตัวผมโดยตรง

แต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทำคือ  ขอให้ไปช่วยคนอื่นต่อ  หมายความว่า  ผมคนหนึ่งปีหนึ่งช่วยเด็กๆ ได้ 100 คน 100 คนนี้เมื่อจบก็ไปช่วยคนอื่นต่ออีก  อยากหวังว่าเด็กๆ ที่รับทุน  มาจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศจะได้กลับไปบ้านเกิดของตัวเอง  กลับไปช่วยทำอะไรดีๆ ผมไม่ต้องการเด็กเก่ง  แต่ผมต้องการเด็กดีที่มีใจช่วยเหลือ อยากแบ่งปัน  อยากทำประโยชน์ต่อสังคม  อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากเห็นและอยากได้  และหวังว่า ถ้านักเรียนทุนเข้าใจความตั้งใจผม  แล้วช่วยกันให้บรรลุเป้าหมาย สังคมที่เราอยู่ก็จะดีขึ้น