ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวิทย์ ไชยสุ บัณฑิตโตดีของเดือนพฤศจิกายน

       หลายปีที่ผ่านมา…มูลนิธิดำรงชัยธรรม ได้ส่งเสริมเเละสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กจำนวนหลายร้อยคน ในชื่อทุน “สร้างคน สร้างบัณฑิต” ภายใต้เจตนารมณ์ของคุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ฯ...

Read More