มีวัตถุประสงค์ในการให้การสนับสนุนบุตรหลานพนักงานในเครือจีเอ็มเอ็ม   แกรมมี่  โดยมีกระบวนการดูแลแบบเดียวกับโครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต