จากเหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ก่อให้เกิดความสูญเสียเป็นจำนวนมาก มูลนิธิดำรงชัยธรรม จึงให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ดังกล่าว ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนจบปริญญาตรี ในชื่อโครงการ ‘ทุนอุปถัมภ์ดูแลความเป็นอยู่ การศึกษาแก่เด็กกำพร้า 100 คน เป็นเวลา 10 ปีในวงเงิน 100 ล้านบาท’