ครบรอบ 25 ปี มูลนิธิดำรงชัยธรรม (1)-ย่อ

                 ตลอดระยะเวลา 25 ปี คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม บนเส้นทางแห่งการให้ด้านการศึกษาผ่าน มูลนิธิดำรงชัยธรรม ได้สรรสร้างบุคลากรคุณภาพให้กับประเทศมากมาย  ด้วยการมอบโอกาสด้านการศึกษาให้กับเยาวชน ภายใต้โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี กิจกรรมเด่น แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน หวังเพียงให้เป็นคนเก่งและดี ที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามกลับคืนสู่สังคม ดังเจตนารมณ์ที่ว่า “ไม่ใช่แค่ให้โตได้ แต่อยากให้โตดี”  มูลนิธิดำรงชัยธรรม  ให้ความสำคัญกับการศึกษา เพราะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาประเทศ  จึงได้ส่งเสริม สนับสนุนเงินทุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยมอบทุนการศึกษาไปแล้ว 22 รุ่น และยังคงเดินหน้าสนับสนุนด้านการศึกษา เพื่อสร้างรากฐานของความยั่งยืนให้กับเยาวชน  ผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

                 เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี มูลนิธิดำรงชัยธรรม จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พร้อมพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุนที่จบการศึกษา โดยมี  คุณไพบูลย์  ดำรงชัยธรรม  ประธานกรรมการมูลนิธิดำรงชัยธรรม พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน อาทิ  คุณพนา ทองมีอาคม,  คุณทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์,  คุณสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ,  คุณบุษบา ดาวเรือง, คุณสันติสุข จงมั่นคง, คุณฟ้าฉาย ดํารงชัยธรรม, คุณประภาวดี ธานีรณานนท์ และ คุณมุขเอก จงมั่นคง

คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม-ย่อ

คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิดำรงชัยธรรม  เปิดเผยว่า
“รู้สึกชื่นใจทุกครั้งที่พวกเราได้มาเจอกัน และปีนี้มูลนิธิฯ ครบรอบ 25 ปี ดีใจที่ได้เห็นทุกคนเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมามูลนิธิฯได้ผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมกว่า 500 คน ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทุกคนมีความสำนึกที่ดีตรงตามเจตนารมณ์ที่ผมตั้งใจ คิดว่าถ้ามีบัณฑิตช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุน น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการต่อยอดให้โครงการของมูลนิธิฯ แข็งแกร่งและไปได้ไกลมากขึ้น  ในอนาคตเราวางแผนที่จะสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กๆ มากขึ้นกว่าเดิม เพราะเราเชื่อว่า โอกาสทางการศึกษา จะเป็นบันไดขั้นแรกในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กๆ ให้สามารถพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในชีวิตของพวกเขาต่อไปครับ”

                       นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงผลงานจากชมรมบัณฑิตทุน นำเสนอเรื่องราวบัณฑิตทุนคุณภาพของมูลนิธิฯ จำนวน 21 รุ่น จากหลากหลายอาชีพ  อาทิ  แพทย์, วิศวกร, เภสัชกร, อาจารย์ ฯลฯ ที่สานต่อเจตนารมณ์ “ไม่ใช่แค่ให้โตได้ แต่อยากให้โตดี” ด้วยการนำความรู้ความสามารถไปต่อยอดสร้างคุณค่าให้หลายๆ ภาคส่วนในสังคม อาทิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์ ไชยสุ บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2551 ปัจจุบันเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและการเกษตร เพื่อต่อยอดพัฒนาสินค้าและบริการให้กับรัฐวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer ทั่วประเทศ  เปิดเผยว่า

ผศ.ดร.กรวิทย์ ไชยสุ-ย่อ

“ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิดำรงชัยธรรมครับ ตอนที่เราได้รับทุกจากมูลนิธิฯ เราเป็นผู้รับอย่างเต็มที่ พอจบการศึกษาและทำงานแล้ว เราก็สามารถเป็นผู้ให้ได้ โดยการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาเพื่อต่อยอดพัฒนาเยาวชนไทย ให้ความรู้ในด้านการเกษตรครบวงจร ธุรกิจการเกษตร รวมถึงการเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร ต้องขอบคุณมูลนิธิดำรงชัยธรรมที่เป็นแรงผลักดันและเป็นแรงบันดาลใจว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้ ช่วยให้เราอยากทำสิ่งดีๆ กับสังคมต่อไปครับ”

นายจิรวัฒน์ มหาสาร บัณฑิตทุนรุ่นที่ 7/2557 ผู้ก่อตั้งแบรนด์ CHAKSARN นำ “เสื่อกก” สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นของภาคอีสาน มาออกแบบเป็นกระเป๋าแฟชั่นสุดทันสมัยส่งออกสู่สากล โดยเน้นการจ้างคนท้องถิ่น รวมทั้งเลือกใช้วัสดุท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธุรกิจรายย่อย สร้างรายได้สู่ชุมชนให้ยั่งยืน  เปิดเผยว่า

นายจิรวัฒน์ มหาสาร-ย่อ

“มูลนิธิดำรงชัยธรรมเป็นเหมือนผู้ให้ชีวิตใหม่ครับ ช่วยให้คนที่ไม่รู้ว่าการศึกษาของเราจะไปได้แค่ไหน ได้ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ ซึ่งแบรนด์ CHAKSARN นั้นเกิดจากแนวคิดที่อยากช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน จึงเลือกใช้วัตถุดิบที่ผลิตจากชาวบ้านภาคอีสานซึ่งเป็นบ้านเกิดของผม เป็นการช่วยกระจายรายได้ให้คนในชุมชนด้วยครับ อยากฝากน้องๆ ให้มีความสุขกับสิ่งที่เราทำ ถ้าเรามีความสุข เราก็จะมีพลังที่จะส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับคนรอบข้างและสังคมต่อไป”

 

นางสาวณัชนันทร์ กิจประพจน์  บัณฑิตทุนรุ่น 18/2562  จบการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ปัจจุบันเป็น แพทย์ประจำโรงพยาบาลผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย  เปิดเผยว่า

นางสาวณัชนันทร์ กิจประพจน์-ย่อ                         

         “รู้สึกโชคดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนักเรียนทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่เรียนแพทย์            และทำงานเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจและอยากทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ อยากเป็นที่พึ่งของสังคม ได้ใช้ความรู้ความสามารถของเราช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป อยากฝากน้องๆ นักเรียนทุนที่กำลังศึกษาอยู่ให้ตั้งใจเรียน ใช้ความรู้ที่เรียนมาทำอาชีพสุจริตและเป็นคนดีของสังคมค่ะ”

นายคณัสนันท์ สิริเดชชาญชัย บัณฑิตทุนรุ่น 18/2562 จบการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปัจจุบันเป็นครูตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก จังหวัดเพชรบุรี  เปิดเผยว่า

นายคณัสนันท์ สิริเดชชาญชัย-ย่อ

        “สมัยเรียนพอมีทุนการศึกษาจากที่อื่นเข้ามา เราไม่เคยได้รับโอกาสนั้น เนื่องจากผมเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่ได้สัญชาติไทย โชคดีที่ผมได้มาเจอทุนจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม และมีโอกาสได้รับทุนนี้ ถือเป็นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผม หากไม่ได้ทุนนี้คงไม่มีโอกาสได้เรียนต่อมหาวิทยาลัย จึงตั้งใจว่าจะส่งต่อโอกาสนี้กลับไปช่วยเหลือสังคม โดยได้เป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชายแดนในป่า เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในชายแดนที่มีโอกาสน้อยกว่าเด็กในเมือง เพราะความรู้คือสิ่งที่มีคุณค่าและจะอยู่กับเราตลอดไปครับ”