มูลนิธิดำรงชัยธรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

เพื่อรับทุนการศึกษาในโครงการสร้างทุน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566 จำนวน 13 คน

 

ประกาศรายชื่อ นรท รุ่น 22

 

หมายเหตุ

           1. มูลนิธิจะทำการติดต่อผ่านโทรศัพท์และทางอีเมล์ เพื่อนำส่งหนังสือแจ้งผล และขั้นตอนการปฏิบัติของนักเรียนทุนรุ่นใหม่ให้กับนักเรียน เมื่อได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วโปรดดำเนินการตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด

           2. หากมีข้อขัดข้องประการใด กรุณาติดต่อคุณวริศรา เจษฎากานต์ โทรศัพท์  0-2669-9615  วันจันทร์ – ศุกร์  เวลาทำการ 10.00 -18.00 น.