คุณหมอหลิง หรือ แพทย์หญิงอัจฉรา พัฒนวิทยกุล

“คุณหมอผู้มีจิตใจ โอบอ้อมอารี”

นักเรียนทุน รุ่นที่ 1/41  บัณฑิตทุนรุ่นที่ 6/50

ทำความรู้จักกับบัณฑิต
คุณหมอหลิงเล่าว่ามีพี่น้อง 9 คน คุณหมอเป็นลูกคนสุดท้อง
ภูมิลำเนาเดิมคือ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
จบการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
     พี่หมอหลิงเป็นนักเรียนทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรมรุ่นแรก รับทุนการศึกษา ตั้งแต่ชั้น ม.4 จนจบปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต รวม 9 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลา 9 ปีที่มีคุณค่ากับชีวิตการได้รับทุน เหมือนได้รับโอกาสทางการศึกษา ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียน มีเวลาตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ จนสอบติดคณะแพทย์ และตั้งใจเรียนจนจบแพทย์ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2
บัณฑิตโตดีอย่างไรในปัจจุบัน

     ปัจจุบันพี่หมอของเราเป็นเเพทย์อยู่ที่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นอกจากเป็นเเพทย์ที่มีความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมเเล้ว เมื่อพอจะมีช่วงเวลาที่ว่าง พี่หมอก้มักจะออกไปทำกิจกรรมอาสาอยู่เสมอ… พี่หมอบอกว่า…“อาจเป็นความโชคดีที่วิชาชีพที่ ทำให้ได้มีโอกาส ใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมี ช่วยเหลือผู้อื่นได้เสมอ ทั้งในฐานะความเป็นแพทย์ อาจารย์แพทย์ และการเป็นจิตอาสา” โดยกิจกรรมอาสาที่พี่หมอเข้าร่วมเป็นประจำในทุก ๆ ปีคือ โครงการคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกล เป็นกิจกรรมที่ไปร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา กับโครงการที่ขึ้นไปสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้เด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

 

 

 

ทีเลอเปอคี 5-7 ธ_3.ค.62_๒๐๐๙๒๕ ทีเลอเปอคี 5-7 ธ_4.ค.62_๒๐๐๙๒๕ ทีเลอเปอคี 5-7 ธ_5.ค.62_๒๐๐๙๒๕

ทีเลอเปอคี 5-7 ธ_0.ค.62_๒๐๐๙๒๕

ทีเลอเปอคี 5-7 ธ_6.ค.62_๒๐๐๙๒๕

ทีเลอเปอคี 5-7 ธ_2.ค.62_๒๐๐๙๒๕

    โดยในครั้งแรกที่ไปเกิดจากการชักชวนของพี่ดา(คุณสุชาดา จันทร์เทียน) ซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนทุน เนื่องจากพี่ดาได้ทราบข้อมูลจากทีมที่เคยขึ้นไปสร้างอาคารเรียน ว่าบนดอยอมก๋อย เป็นพื้นที่ ที่ห่างไกลสาธารณสุข เนื่องจากการเดินทางลำบาก ถ้าไม่ป่วยหนักมากจริง ๆ ก็จะไม่ได้ไปพบแพทย์ ซึ่งบางคนกว่าจะได้ไปพบแพทย์ก็เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายต่อชีวิต บางรายต้องสูญเสียอวัยวะจากแผลติดเชื้อที่ลุกลาม จากข้อมูลเรื่องความยากลำบากในการเข้าถึงการรักษาของชาวบ้านบนดอย จึงเป็นที่มาของการรวมตัวกันของบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรมและผองเพื่อน ซึ่งมีทั้งบุคลากรสายสุขภาพและสายอื่น ๆ มาช่วยกัน ระดมทุนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการออกหน่วยและการจัดทำตู้ยาสามัญประจำหมู่บ้านจะจัดตั้งไว้ที่โรงเรียน ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน โดยมีการแนะนำวิธีการใช้ยาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ครูและตัวแทนนักเรียนบนดอย เพื่อให้คนที่อยู่บนดอยสามารถดูแลกันเองเบื้องต้นได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมในส่วนของการให้คำแนะนำด้านสุขอนามัยเบื้องต้นเพื่อป้องกันโรค เช่น แนะนำและสาธิตการแปรงฟันอย่างถูกวิธี การล้างมืออย่างถูกวิธี โดยพวกเราได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี และได้ขยายพื้นที่ไปออกหน่วยแถบชายแดนภาคตะวันตกเพิ่มเติมด้วย

      ในการไปทำกิจกรรมอาสา แต่ละครั้งก็จะได้ความรู้สึกและพลังบวกที่ดีกลับมาเสมอ เพราะพวกเราได้มีโอกาสใช้ความรู้ ใช้กำลังความสามารถที่เรามีไป ช่วยเหลือและช่วยเติมเต็มในส่วนที่ผู้อื่นยังขาดอยู่ สมาชิกในทีมหมออาสาซึ่งส่วนใหญ่เป็นบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรมต่างเคยเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสดี ๆ จากมูลนิธิดำรงชัยธรรมมาก่อน  การที่เราเคยได้รับโอกาสในวันที่เราขาดเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้พวกเรามารวมตัวกันเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นในสังคมต่อไป ตามเจตนารมณ์ของ คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดำรงชัยธรรมที่ว่า “ไม่ใช่แค่ให้โตได้ แต่อยากให้โตดี”

41822544_557553108027925_5726562238869798912_o 41843951_557552801361289_2322566572482232320_n 41903756_557552928027943_6980416930926559232_o ทีเลอเปอคี 5-7 ธ.ค.62_๒๐๐๙๒๕