ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบเเรก)
เพื่อเข้าสู่รอบสัมภาษณ์

โครงการทุนสร้างทุน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566

ทางมูลนิธิดำรงชัยธรรม และ ชมรมบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม

🎉ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทั้ง 30 คน ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก🎉

👉ดาวน์โหลด: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(รอบเเรก) รุ่นที่ 22/2566

กำหนดการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 30 คน

รายชื่อลำดับที่ 1-8  วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566  เวลา  9.00 – 18.00

รายชื่อลำดับที่ 9-15   วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566  เวลา  9.00 – 18.00

รายชื่อลำดับที่ 16-23  วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566  เวลา  9.00 – 18.00

รายชื่อลำดับที่ 24-30  วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566  เวลา  9.00 – 18.00

*** หากมีผู้สละสิทธิ์ในลำดับที่ 1-30 จะนัดหมายลำดับสำรองถัดไปเข้าสัมภาษณ์แทนนั้นวันนั้นๆ***
หมายเหตุ
           1. มูลนิธิกำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบเเรก ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันเเละเวลาที่กำหนด โดยมูลนิธิ ฯ จะสัมภาษณ์ ผ่านทาง Application Zoom
           2. มูลนิธิจะมีหนังสือเเจ้งผล พร้อมคำชี้เเจงเตรียมสัมภาษณ์ ถึงนักเรียนทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
           3. โปรดยืนยันนัดหมายสัมภาษณ์ทันที หลังได้รับอีเมลแจ้งผล โดยติดต่อคุณวริศรา เจษฎากานต์ โทรศัพท์  0-2669-9615  วันจันทร์ – ศุกร์  เวลาทำการ 10.00 -18.00 น.