ทปอ.ยังไม่เปลี่ยนมหาวิทยาลัยเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน  รอฟังผลวิจัยก่อนตัดสินใจจะปรับมติหรือไม่  พร้อมแจงระบบเข้ามหาวิทยาลัยกับเปิด-ปิดภาคเรียนคนละเรื่องกัน  ขณะที่รองเลขาธิการ CHES จี้  ทปอ.อย่าทบทวนมติ  ย้ำอย่าประวิงเวลา

(3 พ.ค.) ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์  ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  กล่าวถึงการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาว่า  ทปอ.ยังยืนมติเดิมในการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน  ซึ่งขณะนี้การวิจัยของ ทปอ.เกี่ยวกับผลกระทบการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียนและแนวทางการพัฒนา  ที่ได้มอบให้คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไปดำเนินการศึกษาวิจัยนั้นยังไม่เสร็จ  ซึ่ง ทปอ. ได้มอบให้ผู้วิจัยไปวิเคราะห์ข้อมูล  และให้นำผลวิจัยมาเสนอต่อที่ประชุม  ทปอ.ในเดือนมิถุนายนนี้

ต่อข้อความว่า ทปอ. ได้กำหนดปฏิทินระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  ปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งสอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียนนั้น  ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า เรื่องระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษากับการเปิด-ปิดภาคเรียนเป็นคนละเรื่องกัน  ซึ่งเรื่องการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเป็นเรื่องด่วนที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหา  เช่น  การวิ่งรอก  และลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนและผู้ปกครอง  ส่วนเรื่องผลกระทบการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนฯ นั้น  ก็จำเป็น  แต่ต้องรอดูว่าผลการวิจัยจะออกมาว่าอย่างไร  ถึงตอนนั้น  ทปอ. ก็จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไร

ด้าน ผอ.ดร.พัทธนันท์  หรรษาภิรมย์โชค  รองเลขาธิการศูนย์ประสานงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  หรือ  CHES กล่าวว่า  การที่ ทปอ. ไม่ยอมสรุปผลการวิจัยผลกระทบการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน  และยังประวิงเวลาที่จะสรุปผล  แสดงให้เห็นว่า ทปอ. ไม่สนใจถึงความเดือดร้อนของคนอุดมศึกษาเลย  ซึ่ง CHES ยืนยันด้านการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน  และต้องการให้ ทปอ. ยกเลิกมติดังกล่าว  แล้วปล่อยให้สถาบันอุดมศึกษากลับไป  เปิด-ปิดภาคเรียนตามเดิม

ขอบคุณข้อมูลจาก  https://www.dailynews.co.th/education/571792