มูลนิธิดำรงชัยธรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

เพื่อรับทุนการศึกษาในโครงการสร้างทุน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 23/2567 จำนวน 14 คน

ประกาศผลรายชื่อนักเรียนทุน รุ่นที่ 23-2567-resize

 

หมายเหตุ

           1. มูลนิธิจะทำการติดต่อแจ้งผลทางอีเมล์ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และแจ้งขั้นตอนการปฏิบัติของนักเรียนทุนรุ่นใหม่ให้กับนักเรียน เมื่อได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วโปรดดำเนินการตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด

           2. หากมีข้อขัดข้องประการใด กรุณาติดต่อคุณอัฒนี สุมะนานนท์  โทรศัพท์  0-2669-9615 หรือ คุณพัชร์สิตา เพชรประดับ โทรศัพท์  0-2669-9711  ในวันจันทร์ – ศุกร์  เวลาทำการ 10.00 -18.00 น.