ขยายเวลารับสมัคร-02

มูลนิธิดำรงชัยธรรม

 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 อายุไม่เกิน 21 ปี

เพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี จำนวนไม่เกิน 20 ทุน

ในโครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2565 – 10 กุมภาพันธ์ 2566

*** กรุณาศึกษารายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัครในคู่มือก่อนการลงทะเบียนสมัคร****

———————

ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครได้ที่ >> คู่มือการสมัคร
♦ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนสมัครได้ที่ >> รายละเอียดและลงทะเบียนสมัคร

 ประกาศรับสมัครหลัก 8P. New-06 ประกาศรับสมัครหลัก 8P. New-07
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : มูลนิธิดำรงชัยธรรม
หรือโทรศัพท์ 02-669-9711, 02-669-9615  วัน จ.-ศ. ในเวลาทำการ 10.00-18.00 น.

************************

มูลนิธิฯ จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนจากใบสมัครและเอกสารประกอบข้างต้นเท่านั้น โปรดกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน (การตัดสินคัดเลือกจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

———————

 

#มูลนิธิดำรงชัยธรรม
#ทุนสร้างคนสร้างบัณฑิต