Select Page

24 กันยายน 2563 “ครบรอบ 22 ปี ” มูลนิธิดำรงชัยธรรม

24 กันยายน 2563 “ครบรอบ 22 ปี ” มูลนิธิดำรงชัยธรรม

ในปีนี้ มูลนิธิดำรงชัยธรรม” ของเรา

ก่อตั้งมาแล้วเป็นระยะเวลา 22 ปี

มีนักเรียนทุนด้วยกันทั้งหมด 19 รุ่น จำนวน 486 ทุน
รวมเงินทุนทั้งสิ้น 341,672,427.93 บาท
(สามร้อยสี่สิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์)

สำหรับปีนี้มีบัณฑิตทุนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ทั้งสิ้น 15 คน

…………………………………..

มูลนิธิดำรงชัยธรรมได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2541

โดยคุณไพบูลย์  ดำรงชัยธรรม(ประธานกรรมการมูลนิธิ)

มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง 7 ประการดังนี้

1. เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และหรือเยาวชนที่มีผลการเรียนดีเด่น กิจกรรมดีเด่น

2. เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร

3. เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโครงการ และหรือสถานที่ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของเยาวชน

4. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม

5. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

7. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้อันเกี่ยวกับการศึกษา และ/หรือความรู้อันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ให้กับสาธารณชน

About The Author

Facebook

Activity

เมษายน 2024
พฤ อา
« มี.ค.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930