02

01
โครงการ Open House เปิดบ้านสถาปัตย์ “แบกเต็กไปโบกตึก”

สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2561
เวลา9.00-17.00น.
โดยร่วมกิจกรรม Work Shop เพื่อสะสมเป็นผลงาน (Portfolio) ในการสมัครสอบเข้ารับการศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา
เช่น “ตัดแปะ ปลัดบอก ปลัดลาออกยังบอกให้ตัดแปะ” // “ต่อโมเดลกระดาษ” //
“Texture จ้า บอกไปแล้วจ้า ย้อนไปดูต้นคลิปละจ๊ะ” เป็นต้น
และยังมีกิจกรรมของทางคณะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทดลองเล่น VR ทดลองเป็นผู้ประกาศข่าว และนิทรรศการของทางต่างๆของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบทั้ง 8 สาขา
นักเรียนที่สนใจ สามารถลงทะเบียนจองกิจกรรม Work Shop
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่