ศิลปากร

 

ทัวร์สังคมศิล(ปากร) ถิ่นสังคมศาสตร์ ตอน เรื่องเล่าจากทะเล 
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พี่ๆ soc ชวนน้องๆชั้นมัธยมปลาย ม.4-ม.6 มาเข้าร่วมกิจกรรมจากท้องทะเลผ่านเรื่องเล่าอันหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นความรู้จากภาควิชา กิจกรรมนันทนาการ และเรื่องเล่าจากท้องทะเลที่พี่ๆเตรียมมาให้กับน้องๆทุกคน

เปิดรับสมัคร : 10 กุมภาพันธ์ 2562
ปิดรับสมัคร : 24 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนที่รับ : 40 คน
ระดับการศึกษา : ม.4-ม.6
ค่าใช้จ่าย : ค่าสมัคร 50 บาท 300 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก)
จัดค่ายวันที่ : 30-31 มีนาคม 2562 (ค้างคืน)
สถานที่ : อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
จัดโดย : ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
– นักเรียนที่ศึกษาอยู่ระหว่าง ม.4-ม.6 (ทุกแผนการศึกษา)
– ผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป
– ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
– สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการจัดค่าย

*หมายเหตุ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆ มีผลงานรวมใน portfolio เพื่อใช้ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการสมัคร 
-กรอกแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ (10-24กพ.62) ได้ใน

-โอนเงินค่าสมัคร 50 บาท พร้อมแจ้งหลักฐานการโอนเงินได้ใน

-รอการคัดเลือกและรับข่าวสารได้ในเฟซบุ๊ก

*หมายเหตุ เช็คสถานะการสมัครและโอนเงินได้ในเพจสังคมนิยมศาสตร์ทาง facebook

ข้อมูลเพิ่มเติม
พี่นุ่น : N_Noon29@hotmail.co.th : 084-8723501
พี่โฟร์ : panida.four.1234@gmail.com : 094-550-7062
Facebook : สังคมนิยมศาสตร์ https://www.facebook.com/SocSocietySilpakorn/