สนามสอบในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี คลิก
สนามสอบในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดและอำเภอที่จะเปิดสนามสอบ GAT และ PAT 61 คลิก