ปิโต CU

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ (นานาชาติ) ระดับป.โท – ป.เอก ปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2562

ระดับ ป.โท 3 สาขา
1. M.S. in Petroleum and Energy Technology
2. M.S. in Petrochemical Technology
3. M.S. in Polymer Science

ระดับ ป.เอก 2 สาขา
1. Ph.D. in Petrochemical Technology
2. Ph.D. in Polymer Science

ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ยังเปิดบ้านให้เข้ามาพบปะอาจารย์และรุ่นพี่
พร้อมศึกษารายละเอียดอื่นๆ ได้โดยตรงจากอาจารย์วิทยากร
ในวันและเวลา ดังนี้
1. วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 -16.30 น.
2. วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 -12.00 น.

โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ได้ที่:
https://forms.gle/AX45QgrC1AU1AJjeA

(เลือกวันเวลาที่สะดวก วันใดวันหนึ่ง)

รายละเอียดเพิ่มเติม และคุณสมบัติอื่นๆ
ศึกษา และสมัครได้ที่: www.ppc.chula.ac.th/admission
FB: กด Like เพจและ inbox ที่ www.facebook.com/ppcacademic
Email: suchitra.ka@chula.ac.th