imprint

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับค่าย ImPrint SciCU 2562
จากภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญชวนน้องๆ ชั้นมัธยมปลายที่สนใจ มาดูกันว่าภาควิชาเราเรียนอะไรกันบ้าง

เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายได้เข้าใจในเนื้อหาการเรียนการสอนของภาควิชาที่เน้นในศาสตร์ต่างๆ
เช่น วัสดุทางการพิมพ์ เทคโนโลยีสี การบรรจุภัณฑ์ และที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์
ทางภาควิชาฯ จึงได้จัดกิจกรรมแนะนำภาควิชาฯ ผ่านโครงการ ImPrint SciCU 2562

ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 12-13 ตุลาคม 2562

น้องๆ จะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสนุกสนามจากคณาจารย์และรุ่นพี่ อาทิ ความรู้เบื้องต้นทางภาพ การขึ้นแผ่นกระดาษ
สีและแสง การพิมพ์ และการทำบรรจุภัณฑ์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ และให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงในงานบางส่วน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และความเข้าใจให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปลายที่สนใจจะสมัครเข้าศึกษา
ในหลักสูตรของภาควิชาฯ ต่อไปในอนาคต

– ไป/กลับทั้ง 2 วัน ไม่มีค้างคืน
– การทำบรรจุภัณฑ์จะมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความรู้โดยตรงมาแนะนำกิจกรรม
– ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องจ่ายมัดจำ 500 บาท และจะคืนเงินมัดจำเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 2 วัน
พร้อมได้รับใบประกาศนียบัตร สมัครกันเลย

วันและเวลา : วันเสาร์ และอาทิตย์ที่ 12-13 ตุลาคม 2562

สถานที่ : ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ : นักเรียนชั้นมัธยมปลาย

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ : 30 คน

หมดเขตรับสมัคร : 7 ตุลาคม 2562

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. กรอกฟอร์มได้ที่ http://bit.ly/IC3P2 หรือสแกน QR CODE ในภาพ
2. รออีเมล์ตอบกลับ
2. โอนเงินมัดจำ
3. ส่งหลักฐานการโอนเงิน
ปล.เนื่องจากมีการรับจำนวนจำกัด จะให้สิทธิ์กับผู้ที่สมัครก่อน

โอนเงินมัดจำได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี : 420-041829-3
ชื่อบัญชี : นางสาวพิชญดา เกตุเมฆ
สาขา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่
คุณบังอร พยอมแย้ม
อีเมล์ : Bungorn.p@chula.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ : 02-218557