ค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561 (ค่าย 3 วัน 2 คืน) ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

Read More