เปิดรับสมัครแล้ว ค่ายคนเปื้อนชอล์กครั้งที่ 10 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ค่ายเดียวที่เปิดโอกาสให้น้องๆค้นหาจิตวิญญาณความเป็น “ครู” ด้วยการทดลองไปโรงเรียนจริง...

Read More