📢 ประกาศ 

เรื่อง เลื่อนกำหนดการในการลงพื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูลนักเรียนทุนด้วยเหตุพิเศษ

แจ้งน้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก
ที่ยังไม่ได้มีทีมลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ข้อมูล
ว่า…ทางมูลนิธิฯ จะทำการเลื่อนกำหนดการในการลงพื้นที่ออกไปก่อน

Page0001

▶ประกาศนี้มีผล ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคมเป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง◀

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 โดยทางมูลนิธิฯ มีความเป็นห่วงว่า น้องนักเรียน ผู้ปกครอง ทีมลงพื้นที่รวมทั้งคุณครูจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม จะทำการแจ้งให้ทราบโดยด่วน!

น้อง ๆ ทุกคนสามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทางเพจ Facebook และเว็บไซต์ของมูลนิธิดำรงชัยธรรม

#รักษาสุขภาพกันด้วยนะ
#มูลนิธิดำรงชัยธรรม
#ไม่ใช่แค่ให้โตได้_แต่อยากให้โตดี