น.ส.อัจฉรา พัฒนวิทยกุล (หลิง)
บัณฑิตทุน มูลนิธิดำรงชัยธรรม รุ่นที่ 6/2550
แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว
ปัจจุบัน  แพทย์แผนกตรวจผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลภูมิพล

ตอนเด็กๆ หลิงอยากเป็นหมอ  และคิดว่าการได้เรียนจบแพทย์คือการประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว  แต่ความจริงมันเป็นแค่บันไดขั้นหนึ่งที่จะทำให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จเท่านั้นเอง

เมื่อก้าวสู่ชีวิตการทำงาน ทำให้รู้ว่า  ตราบใดที่เรายังทำงานตรวจคนไข้  การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  เป็นสิ่งที่ต้องทำไปตลอด  ฉะนั้นความสำเร็จในชีวิตหาใช่ใบปริญญาไม่  แต่คือการได้นำความรู้ที่ได้  ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆ ทั้งต่อคนไข้  คนในครอบครัว และคนรอบข้าง

เมื่อได้ทำงานด้านสุขภาพ  ได้เห็นความเจ็บป่วยคนผู้คนมากมาย  ทำให้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคำกล่าวที่ว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” การมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี  ถือว่าเป็นความโชคดีที่สุดแล้ว  หลายคนทุ่มพลังกายพลังใจให้กับงานจนไม่มีเวลาดูแลตัวเอง สุดท้ายก็ต้องใช้เงินที่หามาทั้งชีวิตมารักษาตัวเอง  หลายคนเครียดจากการทำงาน  หาเงินได้มากมายมีบ้านหลังใหญ่  ที่นอนดีๆ  แต่กลับนอนไม่หลับเพราะความเครียด  หลายคนเก็บเงินซื้อรถแพงๆ เครื่องแรงๆ มาขับ  สุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุเพราะขับเร็วหรือประมาทเกินไป  เพราะฉะนั้นคงต้องหาความสมดุลในชีวิต  ทำงานด้วย  ดูแลสุขภาพกายและใจไปด้วย  ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาททั้งทางโลกและทางธรรม

S__4022342

S__4022341

S__4022344       อาจารย์หลิงกับนักศึกษาพยาบาลปริญญาโท