น.ส.ทิพวรรณ  กานต์เจนภพ (ทิพย์)
บัณฑิตทุน มูลนิธิดำรงชัยธรรม รุ่นที่ 14/2558
นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป  ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิตั้งแต่มัธยมปลายจนจบปริญญาตรี  ซึ่งเป็นความโชคดีและความภาคภูมิใจสำหรับตัวเราและครอบครัวอย่างที่สุด

ในช่วงเวลาของการเรียนมหาวิทยาลัย  แตกต่างกับการเรียนในชั้นมัธยมเป็นอย่างมาก  เพราะเราต้องรับผิดชอบและบริหารจัดการชีวิตของเราเอง  และตัวเราเองก็มีปัญหาสุขภาพโดยที่หาสาเหตุไม่ได้จนส่งผลกระทบต่อการเรียน  แต่ก็ผ่านมาได้จนเรียนจบเพราะใช้ธรรมะช่วย  รวมถึงได้กำลังใจจากครอบครัว เพื่อน และคนรอบข้างที่รักและเป็นห่วง

หลังจากที่ผ่านการเรียนอย่างหนักหนาสำหรับตัวเราเอง  เพราะเนื่องด้วยว่าเราเรียนมาถึงปีท้ายๆ แล้วเกิดคำถามกับตัวเองว่า  วิชาที่เราเรียนมาเราได้ชอบมันจริงหรือเปล่า  และวิชาที่เราเรียนมาจริงๆ แล้วจะได้ช่วยคนหรือทำร้ายคนมากกว่ากัน  แต่เราก็ได้คำตอบของตัวเองหลังจากที่เราได้มาทำงาน ว่าจริงๆ แล้ว ไม่ว่าเราจะเรียนอะไรมา แต่เราก็อาจจะไม่ต้องทำงานที่ตรงกับสายงานก็ได้  สิ่งสำคัญคือค่าตอบแทนที่เราได้มา  เราสามารถช่วยเหลือครอบครัวและแบ่งปันสู่สังคมได้  อีกทั้งเรายังสามารถช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นในรูปแบบอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย  สุดท้ายอยากจะบอกน้องๆ ทุกคนที่ยังเรียนอยู่  รวมไปถึงคนที่เพิ่งเรียนจบและยังเคว้งคว้างว่า  ขอให้มีความเชื่อมั่น พยายามสู้กับปัญหาที่เข้ามาด้วยสติ  มองทุกอย่างให้รอบคอบ  ปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอ  กำลังใจจากครอบครัวสำคัญมาก  และอย่าหมดไฟในการทำความดี  ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำความดียิ่งใหญ่มากมาย  แต่ขอให้ค่อยๆ เริ่มไปเรื่อยๆ เพราะเราเชื่อว่าความดีที่พวกเราทำจะเหมือนแรงกระเพื่อมของน้ำ  ที่จะส่งผลกระทบต่อไปในสังคม  เมื่อเราได้รับโอกาส  ได้รับสิ่งดีๆ  เราก็อยากจะส่งต่อให้คนอื่นบ้างเช่นกัน  ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นปัญหาต่างๆ ได้อย่างเรียบง่ายและมีความสุข

1

2

3        พาแม่ไปพบธรรมมะ ทุกปัญหาและอุปสรรค สามารถฟันฝ่าได้เพราะธรรมะและครอบครัวค่ะ