เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา  ชมรมบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรมและนักเรียนทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม นำโดย คุณธีรนัย  เล้าอรุณ ประธานชมรมฯ  ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็ก  ณ โรงเรียนวัดบางเพลิง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยมีการจัดกิจกรรมชวนน้องๆ เล่นเกมส์  แจกของรางวัล  เลี้ยงอาหารกลางวันและขนม  นอกจากนี้ ชมรมบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรมยังได้สร้างโรงเรือนเพาะเห็ด ขนาด กว้าง 2.5 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2.5 เมตร  พร้อมบรรจุก้อนเชื้อเห็ด 1,000 ก้อน  สร้างมุมผักสวนครัว  ซึ่งมีสวนครัวนานาชนิด  และผลไม้  ซึ่งทางโรงเรียนจะได้นำไปใช้ในการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน  ส่วนผลิตผลที่เหลือจะนำไปจำหน่ายหารายได้เข้ากองทุนอาหารกลางวัน  และนำมาต่อยอดซื้อหัวเชื้อเห็ด  รวมถึงเมล็ดพันธุ์ผักต่อไป  ขณะนี้ทางโรงเรียนได้ทดลองจำหน่ายในตลาดบางปะหันแล้ว  ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีมาก  ทั้งนี้ชมรมบัณฑิตทุนฯ ได้ถวายข้าวสารอาหารแห้งให้กับวัดบางเพลิง  ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์จาก จ.เชียงราย ซึ่งพักอาศัยอยู่ที่วัด  โดยรายได้และสิ่งของทั้งหมดมาจากสมาชิกชมรมบัณฑิตทุนฯ และกลุ่มเครือข่าย

 

ขอบคุณภาพและเรื่องราวจากชมรมบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม