บรรยากาศอบอุ่นในกิจกรรมรวมพล คนโตดี  โดยบัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม รุ่นที่ 15/2559  บัณฑิตใหม่จากรั้วมูลนิธิฯ ในปีนี้ ได้เข้าพบคุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มอบทุน และท่านคณะกรรมการมูลนิธิ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ในวันที่ 29 กันยายน 2560  ณ ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส

รวมพล 15-1

รวมพล 15-2

รวมพล 15-3

รวมพล 15-4

รวมพล 15-5

รวมพล 15-6

รวมพล 15-7

รวมพล 15-8

รวมพล 15-9

รวมพล 15-10

รวมพล 15-11

รวมพล 15-12

รวมพล 15-13