ก่อนได้รับทุน

เป็นช่วงที่กำลังหาที่เรียนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ครอบครัวค่อนข้างลำบาก ไม่มีเงินทุน เดิมขณะเรียนที่โรงเรียน
ในช่วงมัธยมนั้น ได้รับทุนการศึกษาประกอบกับการกู้ยืมเรียนเพื่อการศึกษา แต่การเรียนต่อนั้นยิ่งเป็นระดับอุดมศึกษาด้วย จำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนหนึ่งในการนำเราไปสู่เส้นทางที่เราอยากเดิน ซึ่งเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางที่นำพาเราไปสู่อนาคต ที่เราวาดฝันไว้ได้

สิ่งที่คิดต่อมา หากไม่ได้รับพิจารณาทุนการศึกษา คือยังไงก็ต้องเรียนต่อให้ได้ ที่ไหนก็ได้ เพราะมันเป็นเส้นทางที่จะนำเราไปสู่อนาคตที่ดี มีหน้าที่การงานที่มั่นคง สามารถเลี้ยงดูครอบครัวให้ดีขึ้นได้ ระหว่างช่วงปิดภาคเรียนจะต้องทำงานหาเงินเก็บไว้เป็นทุนสำรองค่าแรกเข้ามหาวิทยาลัย แล้วระหว่างทางก็จะกู้ยืมเงินเรียน หาทำงานระหว่างเรียนไปด้วย สมัครขอทุนการศึกษาต่างๆ จากทางคณะ ทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้ตนมีเงินใช้สำหรับศึกษา

 

หลังได้รับทุน

การมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ช่วยแบ่งเบา
ภาระจากทางครอบครัวได้มาก เพราะมูลนิธิฯ ดูแลครอบคลุมทุกอย่าง นอกจากพ่อซึ่งเป็นเสาหลักในการหาเงินเลี้ยงครอบครัวแล้ว
ยายซึ่งก็แก่มากแล้วไม่ต้องทำขนมขาย เพื่อหาเงินส่งให้หนู และพี่เรียนหนังสือ เวลาว่างจากการเรียนก็หารายได้เสริมบ้าง ทำให้ไม่ต้องรบกวนเงินจากครอบครัว และทำให้ทุกคนในความครัวสุขภาพจิตดีขึ้น ไม่ต้องเครียด หรือกังวลว่า “พรุ่งนี้จะเอาเงิน ที่ไหนให้ลูกไปโรงเรียน”

ขอบคุณสำหรับของขวัญที่มอบให้เด็กหญิงตัวน้อยๆ ในวันนั้น ขอบคุณที่ยื่นมือเข้ามาดึงเด็กหญิงคนนี้ให้ก้าวเดินต่อไปได้
ขอบคุณสำหรับโอกาสที่มีค่ามากที่สุดในชีวิต ทำให้สามารถเดินตามความฝันได้ และขอบคุณอ้อมแขนที่ช่วยโอบอุ้มพวกเราไว้ ขอบคุณบ้านหลังใหญ่หลังนี้ ขอบคุณพ่อที่ช่วยต่อเส้นทางฝันของลูกๆ และขอบคุณที่ช่วยดูแลลูกๆ เป็นอย่างดีเสมอมา ขอบคุณมากค่ะ