วันที่ 30 กันยายน  ที่ผ่านมา คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
และประธานกรรมการมูลนิธิดำรงชัยธรรม พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิ
ร่วมจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ครบรอบ 21 ปี มูลนิธิดำรงชัยธรรม ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่เพลส

 

รวมพล 30-09-19_๑๙๑๐๐๒_0535

รวมพล 30-09-19_๑๙๑๐๐๒_0343

รวมพล 30-09-19_๑๙๑๐๐๒_0338

รวมพล 30-09-19_๑๙๑๐๐๒_0336

รวมพล 30-09-19_๑๙๑๐๐๒_0308

รวมพล 30-09-19_๑๙๑๐๐๒_0311

 

ภายในงานนอกจากจัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมรวมพลคนโตดี ด้วย
โดยในปีนี้มีบัณฑิตจบการศึกษา ทั้งสิ้น 24 คน เข้ามารายงานความสำเร็จ แสดงความกตัญญูกตเวที
โดยมีตัวแทนบัณฑิต มอบพวงมาลัยให้กับคุณไพบูลย์ และคณะกรรมการ แทนคำขอบคุณ
พร้อมรับเกียรติบัตรและรับฟังโอวาทจากคุณไพบูลย์

71944647_2725523180813646_5202769523760955392_n

รวมพล 30-09-19_๑๙๑๐๐๒_0009

รวมพล 30-09-19_๑๙๑๐๐๒_0016

รวมพล 30-09-19_๑๙๑๐๐๒_0074

รวมพล 30-09-19_๑๙๑๐๐๒_0251

รวมพล 30-09-19_๑๙๑๐๐๒_0261

รวมพล 30-09-19_๑๙๑๐๐๒_0260

นอกจากนี้ในงานยังได้โชว์นิทรรศการผลงาน ชมรมบัณฑิตทุนมูลนิธิ ภายใต้ธีมจากผู้รับ สู่ผู้ให้ สานต่อเจตนารมณ์พ่อ
นำเสนอเรื่องราวของบัณฑิตจากที่เคยเป็นผู้ที่ได้รับโอกาส ปัจจุบันได้เป็นผู้ให้โอกาสแก่ผู้อื่น 

รวมพล 30-09-19_๑๙๑๐๐๒_0529

รวมพล 30-09-19_๑๙๑๐๐๒_0368

รวมพล 30-09-19_๑๙๑๐๐๒_0171

รวมพล 30-09-19_๑๙๑๐๐๒_0169

รวมพล 30-09-19_๑๙๑๐๐๒_0167

รวมพล 30-09-19_๑๙๑๐๐๒_0193

มูลนิธิดำรงชัยธรรม  ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา
ภายใต้โครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต  ด้วยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรจนจบปริญญาตรี
แก่เยาวชนไทยที่เรียนดีมีความประพฤติดี และมีความสามารถ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
โดยมูลนิธิฯ ไม่มีเงื่อนไขว่าต้องกลับมาตอบแทนใดๆ ขอให้กลับไปเป็นคนดีของสังคมและสามารช่วยเหลือผู้อื่นได้   

ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีนักเรียนทุนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแล้วทั้งสิ้น 17 รุ่น รวมเป็นบัณฑิตทุนจำนวน 471 คน
จากหลากหลายสถาบัน หลายสาขาอาชีพ รวมมอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 355 ล้านบาท