นายสงกรานต์  มหากาฬ (กรานต์)  นักศึกษาชั้นปีที่ 2  คณะมนุษยศาสตร์  เอกภาษาไทย (กศ.บ.)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  จากการเข้าร่วมโครงการแข่งขันสักวากลอนสดระดับอุดมศึกษาระดับชาติในงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์  วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 16”  ระหว่างวันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2560  ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี   โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศเข้าแข่งประมาณ 50 คน