“ ท่านเป็นเหมือนพ่อที่คอยดูแลลูกคนนี้เป็นอย่างดี คอยสานความฝันให้เป็นจริง
และสอนให้โตได้และโตดี ..หนูต้องกราบขอบพระคุณจริงๆ จากหัวใจค่ะ” 

กิ๊ฟ พัชรินทร์ ปินตาธรรม
นักเรียนทุน รุ่นที่ 13/2554

 

ก่อนได้รับทุน

หนูเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่อายุประมาณ 5 ขวบ เพราะคุณพ่อเสียชีวิต ใช้ชีวิตอยู่กับแม่สองคนมาโดยตลอด แม่เป็นเสาหลักของครอบครัวในการหารายได้เพื่อเลี้ยงดูหนู ค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ค่าเล่าเรียนต่างๆ ซึ่งไม่เพียงพอ เพราะแม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป บางวันที่มีคนมาจ้างถึงจะได้ไปทำงาน และก็ทำขนมขายในตอนเช้า รายได้ไม่มากพอ

เมื่อหนูโตขึ้น ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มมากขึ้น จึงอยากช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ ซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วง ม.3 จะขึ้น ม.4 ทางโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา แล้วก็ทุนยืมเรียน กยศ. ซึ่งหนูก็สนใจที่จะเขียนเรียงความขอทุนการศึกษาไปยังมูลนิธิดำรงชัยธรรม ซึ่งเป็นทุนให้เปล่า แล้วก็เป็นทุนที่รุ่นพี่ที่โรงเรียนเคยได้รับ หนูแอบคาดหวังอยู่ ถ้าหนูได้รับทุนนี้จะเป็นการเปลี่ยนชีวิตหนู มันคือโอกาสทางการศึกษา แต่ในตอนนั้นก็เผื่อใจ ถ้าไม่ได้รับทุนการศึกษานี้ก็จะกู้ กยศ. เมื่อเรียนจบได้ทำงานก็ใช้คืน แต่เป็นโชคดีของหนูที่มีผู้ใหญ่ใจดีให้โอกาส ให้ทุนการศึกษา ให้ความเมตตา จึงได้รับทุนของทางมูลนิธิดำรงชัยธรรม

 

หลังได้รับทุน

จากการได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิดำรงชัยธรรมถือเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิต เป็นการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายของหนูในเรื่องของทุนทรัพย์ ทำให้มีโอกาสในเรื่องการศึกษาและการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น จากที่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ศึกษาในระดับสูงๆ หรือไม่? จะมีเงินใช้เพียงพอในชีวิตประจำวันหรือไม่? ทุนนี้ก็ช่วยเติมเต็มส่วนตรงนี้ทุกอย่าง และยังช่วยครอบครัวได้เยอะมาก เพราะเพียงแค่รายได้ของแม่ก็คงไม่เพียงพอ เป็นการแบ่งเบาภาระของแม่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายของหนู ค่าเล่าเรียน จนทำให้หนูมีทุกวันนี้ เรียนจบปริญญาตรีในคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สิ่งที่อยากจะบอก คุณพ่อไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม สิ่งแรกเลยก็คือ ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง ที่ให้โอกาสเด็กน้อยคนนี้ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันนี้ ได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ได้มีวิชาความรู้ติดตัวเพื่อไปประกอบอาชีพ และทำตามความฝัน ท่านเป็นเหมือนพ่อที่คอยดูแลลูกคนนี้เป็นอย่างดี คอยสานความฝันให้เป็นจริง และสอนให้โตได้และโตดี รู้จักการเป็นผู้ให้เหมือนกับท่านที่คอยให้ทุนการศึกษา ให้โอกาสกับเด็กได้มีชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษาเล่าเรียนที่ดี  หนูต้องกราบขอบพระคุณจริงๆ จากหัวใจค่ะ และจะทำตามคำสอนของท่าน คือ การเป็นผู้ให้ต่อไปค่ะ