โลจิส

สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ (รหัสหลักสูตร 17404001801) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กำลังเปิดรับน้องๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อด้านโลจิสติกส์
รับสมัคร 15-30 มิ.ย.62 และสัมภาษณ์วันที่ 4 ก.ค.62

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ดร.ป๊อบ : 081 770 9904

รูปแบบการสอน ไม่เน้นท่องจำ เพื่อทำข้อสอบ
แต่เน้นภาคปฏิบัติ การจำลองสถานการณ์ และเรียนรู้ในสถานประกอบการจริง