ทันต มธ

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)
จบแล้วสามารถทำงานได้ทั้งในคลินิกทันตกรรมรัฐบาลและเอกชน ค่าเทอมไม่แพง
เรียนดีมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาและทำงานในคลินิกทันตกรรมของคณะฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– จบการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
– เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
– อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ หมดเขตรับสมัคร 30 มิ.ย. 2562 
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dentistry.tu.ac.th  โทร. 0 2986 9050