act_1522665455

ค่ายสำหรับน้องๆ ม.ต้น ( ม.1 ม.2 ม.3 และกำลังจะขึ้นม.4 )
ที่มีความสนใจด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และอยากเข้าร่วม Workshop กับพี่ๆนักศึกษา และยังได้พบกับเพื่อนๆต่างโรงเรียนอีกมากมาย ได้ทั้งความสนุก ได้ทั้งความรู้เลยน้าา พลาดไม่ได้เลย!

*** ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
*** เป็นค่ายค้างคืน 5 วัน 4 คืน จัดที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
*** ประกาศผลวันที่ 20 พ.ค. 2560 น้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

https://www.facebook.com/Ecampatkmitl/