dek-d

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ร่วมส่งผลงานในกิจกรรม เด็กดีเพื่อสังคมไทย ปี 4″ ประจำปีการศึกษา 2562
ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี พร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 50,000 บาท

รับสมัครวันที่ 28 ตุลาคม – 13 ธันวาคม 2562
สอบถามเพิ่มเติม เพจ Facebook : Good Kids Award
กองสื่อสารองค์การ 02-665-3777 ต่อ 6933,6022 หรือ 092-669-3744

ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊ก http://cci.rmutp.ac.th/การประกวดเด็กดี-ปี-4/