power green

ค่ายเพาเวอร์กรีน 14 เปิดรับสมัครแล้ว
(ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 70 คน เท่านั้น)
ภายใต้หัวข้อ รวมพลังเยาวชน สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ประเทศไทยมีผู้ป่วยจากอากาศร้อนปีละประมาณ 3,500 คน
สัตว์ในบางพื้นที่ทั่วโลกมีโอกาสสูญพันธุ์เกือบ 25% หากโลกร้อนขึ้น 2 ºC

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว จะรวมพลังกันต่อสู้เพื่อปกป้องธรรมชาติและโลกของเรา
มาร่วมผจญภัยในห้องเรียน “ธรรมชาติ” ที่มีเหล่าต้นไม้และสัตว์นานาชนิดเป็นสื่อการเรียนรู้
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนที่ได้ทั้งสาระและความสนุกสนาน
และร่วมค้นหาวิธีปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในวันที่โลกร้อนขึ้น

ระหว่างวันที่ 7-14 ตุลาคม 2562
ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

สนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้มากมาย เช่น
• อยู่สุขใจ ห่างไกลโรค “เวิร์กชอปการดูแลสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย”
• สูดโอโซนเต็มปอด โอบกอดธรรมชาติ “สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศต่างๆ
เช่น บึงน้ำจืด ถ้ำ ป่าชายหาด และป่าชายเลน ณ อุทยานเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์”
• คืนความสดใสให้ชายหาด “วอล์คแรลลี่เก็บขยะ”
• สร้าง Passion การอนุรักษ์ “เวทีเสวนาพิเศษ หัวข้อ การต่อสู้เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ”

โดยมีหัวหน้าวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ร่วมเป็นหนึ่งในทีมวิทยากร

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ที่เรียนในสายวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ
โดยมีระดับเกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

สมัครเข้าร่วมค่ายฯ โดยเขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง จำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4
หรือส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที ในหัวข้อ “รวมพลังเยาวชน สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ”

ข่าวดี!!! เยาวชนที่ส่งใบสมัคร 200 คนแรก มีสิทธิ์ได้รับคะแนนพิเศษสำหรับการพิจารณาเข้าร่วมค่ายฯ
ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดการสมัครได้ที่
เว็บไซต์: www.powergreencamp.com 
โทรศัพท์: 0 2441 5000 ต่อ 2112 โทรสาร 0 2441 9510
อีเมล: powergreencamp@hotmail.com 
เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/powergreencamp

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ 
งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล