ไฟฟ้า

ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษาไทยมาปลุกไฟในการผลิตสื่อสร้างสรรค์
ในหัวข้อ “ไฟฟ้าเรื่องใหญ่ ใช้ให้เป็น” โครงการดีๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

มาปลดปล่อยพลังความคิด บอกเล่าเรื่องราวความสำคัญของพลังงานอย่างสร้างสรรค์ ในรูปแบบคอนเทนต์และภาพประกอบ
หรือ หนังสั้นและแอนิเมชั่น พร้อม Workshop กับผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ
มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานเพื่อชิงทุนในการผลิตและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 3 มีนาคม 2562
สมัครได้ที่ http://dekwakeup.com/

รายละเอียดกิจกรรม
ประเภทของการรับสมัคร
1. คอนเทนต์และภาพประกอบ ทีมละ 5 คน
2. หนังสั้นและแอนิเมชั่น ทีมละ 10 คน

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
– ประเภทหนังสั้น
ส่งผลงานในรูปแบบ story board และเรื่องย่อ (เพื่อนำไปพัฒนาคลิปหนังสั้น) ความยาวไม่เกิน 5 นาที
– ประเภทแอนิเมชั่น
ส่งผลงานในรูปแบบ story board และเรื่องย่อ (เพื่อนำไปพัฒนาแอนิเมชั่น) ความยาวไม่เกิน 2 นาที

* ทีมผู้สมัคร 1 ทีม สามารถเข้าร่วมได้ประเภทใดประเภทหนึ่ง และ 1 ทีมส่งได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น *

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ล้อเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ ผลงานของผู้อื่น
หรือชิ้นงานที่เคยเผยแพร่ผ่านโครงการประกวดใดๆมาแล้วทั้งสิ้น

คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร
– ต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 18-25 เท่านั้น (นับตั้งแต่วันส่งใบสมัคร)
ต้องสมัครเป็นทีม (หนังสั้นและแอนิเมชั่น ทีมละ 10 คน / คอนเทนต์และภาพประกอบ ทีมละ 5 คน)
– ไม่จำกัดสาขาวิชา
– ไม่จำเป็นต้องอยู่สถาบันการศึกษาเดียวกัน

รางวัลการประกวด
– ทีมที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมแคมป์จะได้รับเงินทุนในการผลิตตามประเภทดังนี้
– หนังสั้น และแอนิเมชั่น 10 ทีม ทีมละ 10,000 บาท
– คอนเทนต์และ ภาพประกอบ 20 ทีม ทีมละ 5,000 บาท

โครงการผลิตภาพยนต์สั้น และ แอนิเมชั่น
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 300,000 บาท
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 70,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 25,000 บาท

โครงการผลิตคอนเทนท์ และ ภาพประกอบ
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 150,000 บาท
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 35,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 15,000 บาท

สำหรับน้องๆที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website : www.Dekwakeup.com
Facebook : https://www.facebook.com/DEKWAKEUP/
Tel : 0650055462