ทหารบก

 

RTANC OPEN HOUSE 2019
เปิดลงทะเบียนเข้างาน น้องๆ คนไหนสนใจเข้าร่วมงานเปิดบ้าน สานฝัน สู่พยาบาลทหารบก รีบลงทะเบียน กันได้เลย

แล้วเรามีนัดกัน 23 มีนาคม 2562
เวลา 07.00 – 16.00 น.

https://goo.gl/forms/pF7W8aswIwQ1HEq12