โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตรไทยประจําปี 2560 Young Thai Science Ambassador Award, YTSA 2017

ทูตวิทยาศาสตร์

หากคุณอายุ 17-23 ปี  กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  ด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่ ชื่นชอบ  รัก  สนใจ  หลงใหล  คลั่งไคล้  วิทยาศาสตร์  อยากสื่อสารเรื่องราววิทยาศาสตร์ให้คนรอบข้างเข้าใจ

มาร่วมอธิบายเรื่องราววิทยาศาสตร์  ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติโลกผ่านการนำเสนอในแง่มุมแปลกใหม่ให้สาธารณชนตระหนักถึงปัญหาที่โลกต้องเผชิญ ในหัวข้อ “Mega Crisis มหาวิกฤติภัยดาวโลก”

ด้วยการส่งผลงาน   นำเสนอในรูปแบบงานเขียน  ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4  หรือคลิปวิดีโอ  ความยาว 3-5 นาที  นำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์ในหัวข้อ Mega Crisis  เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย  ปี 2560  และอาจจะได้เป็นตัวแทนร่วมศึกษาดูงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์  ณ ต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม  facebook : NSMThailand  โทร. 02-577-9999  ต่อ 1478  หรือ  www.nsm.or.th

สิ้นสุดการรับสมัคร  วันที่ 20 มีนาคม 2560

ประกาศผล วันที่ 27 มีนาคม 2560  ทางเว็บไซต์และส่งผลงานทาง ytsainfo@gmail.com  จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=6028