สสวท. เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สู่ความยั่งยืน ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2560

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด:

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ อายุ 14-19 ปี

หมายเหตุ นักเรียน 3 คน/ทีม, อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน/ทีม

 

การรับสมัคร:

  • ดาวโหลดคู่มือการประกวด และใบสมัครออนไลน์ ได้ที่TJWP2017   
  • ส่งใบสมัครพร้อมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทางไปรษณีย์ มาที่
  • สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย 10110 และ ทาง E-mail: globethailand2015@gmail.com
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-3913142 ต่อ 1121, 1124, 1128

ขอบคุณข้อมูลจาก  :  http://globethailand.ipst.ac.th/?p=5094