เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา  ตัวแทนหมอ และเภสัชกร  บัณฑิตทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม  นำทีมโดย  “หมอหลิง” แพทย์หญิงอัจฉรา  พัฒนวิทยกุล   “ปัทม์”  เภสัชกรปัทมา  ใจน่าน  “หมอเอฟ”  แพทย์หญิงวลัยลักษณ์  กุลไทย   ได้ชวนผองเพื่อนร่วมวิชาชีพ และผู้มีจิตอาสา  ขึ้นไปบนดอยอมก๋อย โรงเรียนบ้านขุนหาด  เพื่อตรวจรักษาชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร  ห่างไกลทางการแพทย์   ซึ่งเป็นการขึ้นไปเป็น ครั้งที่ 2 ของชุมชนแห่งนี้   โดยครั้งนี้มีชาวบ้านอีก 2 ชุมชนที่สนใจเข้ารับบริการ  รวมผู้เข้ารับการตรวจรักษาประมาณ 130 คน จาก 3 ชุมชน

อาสา01

อาสา02

การไปขึ้นดอยครั้งนี้  เราได้รับการเชิญจาก “โครงการคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกล” เหมือนเช่นเดิม  โดยทางโครงการได้ร่วมมือกับ “มูลนิธิบูรณพุทธ”  และ “มูลนิธิชลลดา” สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านขุนหาด  และในโอกาสนี้  ทีม “หมออาสา..มาขึ้นดอย” ยังได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องการคุมกำเนิดโดยการใช้ถุงยางอนามัยอีกด้วย

อาสา03

ทีม “หมออาสา..มาขึ้นดอย”   จะเกิดขึ้นไม่ได้  หากไม่มี คุณไพบูลย์  ดำรงชัยธรรม  ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดำรงชัยธรรม  ผู้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับพวกเราได้เรียนจนจบ  จนกระทั่งได้นำความรู้ความสามารถนี้มาช่วยเหลือคนอื่นๆ ต่อไปได้  “เราสัญญาว่าเราจะทำตามเจตนารมณ์ที่ท่านตั้งไว้  จะนำความรู้ความสามารถที่มีไปช่วยเหลือสังคมต่อไปตามกำลังความสามารถของเรา”

แล้วพบกันใหม่อีกครั้งตอนปลายปี  ณ อมก๋อย  ฝากติดตามกันด้วยนะคะ

อาสา04

อาสา05

อาสา06

อาสา07 อาสา08

 

อาสา09

อาสา10

อาสา12

อาสา11

อาสา13

อาสา14

อาสา15