หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ “250 ปี กรุงธนบุรี” ชิงรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

กำหรดระยะเวลา

  • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2561
  • ประกวดในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปีราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15 เวลา 8.30 – 17.00

ติดต่อสอบถาม : ประกวดวาดภาพ “250 ปี กรุงธนบุรี”www.facebook.com/DRUDESIGN250