The Crystal PTT Chaiyapruek ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี “Crystal Music Contest 3” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท

คุณสมบัติและเงื่อนไข
1.ผู้ประกวดต้องเป็นนักเรียน-นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา, อาชีวะศึกษา หรือเทียบเท่า (อายุ ไม่เกิน 18 ปี)
2.ผู้ประกวดต้องไม่เคยมีงานออกอัลบั้มเพลงจำหน่าย และไม่ได้เล่นดนตรีเป็นอาชีพมาก่อน
3.มีความซื่อสัตย์ มีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งมีมารยาทอันดีในการแสดงออก มีสุขภาพร่างกาย-จิตใจที่สมบูรณ์
4.ผู้ประกวดต้องสังกัดอยู่ภายใต้วงดนตรีเดียวเท่านั้น (ห้ามลงชื่อซ้ำหรือร้องร่วมกับวงอื่นในการประกวดครั้งนี้)
5.ผู้ประกวดที่ส่งชื่อเข้าประกวดแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกในวงได้
6.การประกวดเป็นการประกวดประเภทวง สมาชิก 3-7 คน (รวมนักร้อง)

เพลงที่ใช้ในการประกวด จำนวน 2 เพลง
1.เพลงสำหรับเข้าประกวดตรงตามต้นฉบับ 1 เพลง
2.เพลง Cover ตามแนวทางของตนเอง 1 เพลง

กติกาการเข้าร่วมประกวด
1.น้องๆที่วงต้องใส่เสื้อที่ทางวงงานแจกให้ร่วมประกวดทุกเท่านั้น
2.ทุกวงมีสิทธื์ได้รับรางวัลทุกทีม ฉะนั้น วงที่จะได้รางวัลจะต้องอยู่ภายในงานเท่านั้น
3.ในการรับรางวัลทีมที่เข้าประกวดจะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของทุกคนในวงมายืนยันเพื่อรับรางวัล

กำหนดระยะเวลา
• ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน และส่งเอกสารการสมัครได้ตั้งต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
• วันประกวดแข่งขัน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 – 18.30 น.
• สถานที่แข่งขัน ศูนย์การค้า The Crystal PPT ชัยพฤกษ์ บริเวณ Event Park
• เวลาในการประกวดต่อวงไม่เกิน 10 นาที

ติดต่อสอบถาม
• โทร 096-459-5293
• line : Sixoclock_29

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่