ถาปัต

map ถาปัต

  Pre- Architecture students camp 6 (PASS) 
ค่ายติวปรับพื้นฐานความถนัดทางสถาปัตยกรรม ในปีนี้มาในธีม Prison of Architect “เต็กคุก” 
เป็นค่ายเพื่อเพิ่มทักษะต่างให้น้องๆ นำไปปฏิบัติใช้ในการเรียนต่อไป แนะแนวน้องที่กำลังสับสนว่าจะเรียนอะไร
ค่ายนี้สามารถบอกน้องๆได้ และที่สำคัญที่สุดคือค่ายนี้…
   *** ไม่เสียค่าใช่จ่าย ***

เป็นการรวมตัวของนักศึกษาสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็น
– สาขาสถาปัตยกรรม
– สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์
– สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เริ่มตั่งแต่วันที่ 11-17 พ.ค 2562 รวมเวลาค่าย 7 วัน (08.00 น.-17.00 น.) 
เริ่มลงทะเบียนวันเสาร์ที่ 11 พ.ค เวลา 07.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช

** หมายเหตุการสมัคร สาขาสถาปัตยกรรม รับเฉพาะ สายสามัญ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ Facebook page : PASS
https://web.facebook.com/passrmutp/

เบอร์โทรศัพท์
094-572-0614 พี่ฝน
061-269-3551 พี่ออย
087-636-5053 พี่อาร์ต

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงค์นี้เลยครับ
https://forms.gle/gAAj2ehYMPe3Akag7