swu-banner-151217-1

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2

-เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 

รายละเอียดระเบียบการทั้งหมด คลิกที่นี่