เจ็บคอไม่พึ่งยา-01
ดร. ภก. โอฬาริก อะสุพล บัณฑิตทุนรุ่น 6/50  อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร